Projekt będzie realizowany między dwoma sąsiadującymi między sobą jednostkami w Polsce Parafia Sękowa  na Słowacji ObecNiźna Polanka. Naszym głównym celem jest integracja społeczności lokalnej po obu stronach granicy polsko-słowackiej w oparciu o wspólną historię i dziedzictwo kulturowe.

Tytuł projektu: Drevená architektúra – historické poklady pohraničia / Architektura drewniana – zabytkowe skarby pogranicza

Partner wiodący:  Obec Nizna Polianka , www.obecniznapolianka.sk

Partner projektu: Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej

Opis projektu:
Projekt będzie realizowany między dwoma sąsiadującymi między sobą jednostkami w Polsce Parafia Sękowa  na Słowacji ObecNiźna Polanka. Naszym głównym celem jest integracja społeczności lokalnej po obu stronach granicy polsko-słowackiej w oparciu o wspólną historie i dziedzictwo kulturowe.Projekt bude realizovaný medzi dvoma vedľa seba susediacimi územnými jednotkami v Poľsku a na Slovensku. Naším hlavným cieľom je integrovať miestne komunity na oboch stranách poľsko-slovenského pohraničia na základe spoločnej histórie a kultúrneho dedičstva.
Cele projektu:
Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla wzmocnienia transgranicznej tożsamości poprzez budowę oświetlenia Kościoła UNESCO w Sękowej i makiety kościoła w Niżnej Poliance.Využitie prírodného a kultúrneho dedičstva na posilnenie cezhraničnej identity, prostredníctvom vybudovania osvetlenia kostola v Sekowej, zapísaného v UNESCO a makety kostola v obci Nižná Polianka.
Tworzenie infrastruktury dla rozwoju turystyki pogranicza polsko-słowackiego oraz warunków do prezentacji lokalnej kultury i dziedzictwa historycznegoVytvorenie infraštruktúry pre rozvoj cestovného ruchu poľsko-slovenského pohraničia a podmienok pre prezentáciu miestneho kultúrneho a historického dedičstva
Umacnianie bezpośrednich kontaktów między społecznością polską i słowacką.Posilnenie priamych kontaktov medzi poľskou a slovenskou komunitou.
Planowane efekty projektu:
Wzrost zainteresowania ofertą turystyczną obszaru pogranicza.   Efektywniejsze wykorzystanie lokalnego dziedzictwa  Zvýšený záujem o  cestovný ruch v prihraničnej oblasti.   Účinnejšie využívanie miestneho dedičstva  
W ramach projektu planujemy: Rewitalizację parku wraz z budową makiety kościoła w Nižnej Poliance. Iluminacja zabytkowego Kościółka pw. św. Filipa i Jakuba w Sękowej.V rámci tohto projektu plánujeme: Revitalizácia parku spolu s výstavbou modelu kostola v Nižnej Polianke.   Osvetlenie historického kostola sv. Filipa a Jakuba w Sekowej
Okres realizacji projektu  04-2020 – 03-2021
Wartość projektu – 114 476,45 w tym  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 97304,97 € t. j. 85%

Zapytanie ofertowe na wykonanie oświetlenia parkingu oraz zabytkowego kościółka
pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej

Końcem 2020 zakończyły się prace związane z iluminacją zabytkowego Kościółka pw. św. Filipa i Jakuba
w Sękowej. 
Prace o wartości 63960,00 zostały wykonane w ramach projektu partnerskiego pt. „Architektura drewniana – zabytkowe skarby pogranicza” 
W projekcie zaplanowano jeszcze promocje dziedzictwa kulturowego oraz uroczyste podsumowanie projektu.  
Projekt będzie trwać do końca kwietnia 2021r. 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – Euroregion Tatry 

Podsumowanie projektu 

Dobiega końca realizacja mikroprojektu pt. „Architektura drewniana – zabytkowe skarby pogranicza/ Drevená architektúra – historické poklady pohraničia” w ramach którego zostało wykonane oświetlenie kościółka p.w. św. Filipa i Jakuba w Sękowej. Uroczyste podsumowanie projektu  realizowanego przez Parafię w Sękowej oraz Słowacką  gminą  Niźna Polanka odbyło się 6 sierpnia o godzinie 19 przy kościele UNESCO w Sękowej.  

Podczas podsumowania  można było spróbować potraw kuchni regionalnej charakterystycznej dla polsko – słowackiego pogranicza, którą przygotowały lokalne koło gospodyń wiejskich. Na scenie zaprezentowali się również artyści prezentujący folklor pogranicza. Wystąpiły zespoły; ,,Ruczaj”, Grupa Śpiewacza ,,Razem” oraz Julia Doszna – łemkowska pieśniarka wykonująca utwory inspirowane muzyką ludową. Na zakończenie części artystycznej Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch dokonała podsumowania i podziękowała  za przybycie. Ważnym punktem spotkania była emisja 2 filmów o dziedzictwie kulturowo – przyrodniczym polsko – słowackiego pogranicza oraz załączenie wykonanego w ramach projektu oświetlenia.  

Cała uroczystość była transmitowana na żywo na stronie www.gorlice.tv

Projekt był współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz Euroregionu Tatry.

Pod tym linkiem znajduje się nagranie z transmisji na żywo 

Link do galerii zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1jPocwDmV8u9vs3HlKQwgA2LRIjz61Vod?usp=sharing