Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest stowarzyszeniem kościelnym, zrzeszającym młodych katolików świeckich, działającym na terenie całej Polski. Zasadniczym celem KSM- u jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie
i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia.

Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 19 00 w salce przy plebanii. Poruszane na nich zostają problemy życia codziennego, oraz tematy religijne. Pragniemy posilać się Słowem Bożym rozważając różne tematy. Uczestniczymy czynnie w życiu wspólnoty parafialnej. Przygotowujemy oprawę muzyczną Mszy świętych, Nabożeństw Fatimskich, a także różnych uroczystości jak np prymicje, Dzień Papieski. W Wielkim Poście dużym zainteresowaniem cieszy się Droga Krzyżowa co roku przygotowywana przez KSM i młodzież w Wielki Piątek o godz. 23 00. Co roku udajemy się także do Katedry w Rzeszowie na Uroczystość Chrystusa Króla – Święto Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Bardzo serdecznie zapraszamy chętnych, którzy ukończyli 16 rok życia na piątkowe spotkania na godz. 19 00.

Nasz profil na facebooku: https://www.facebook.com/KSMSekowa

 

70296974_2446637488994091_3470253323704074240_o

70970731_2458544194470087_1746744022254223360_o