W dniu dzisiejszym w naszej wspólnocie gościliśmy siostry albertynki, które przed laty pełniły posługę w naszej parafii.

Siostry towarzyszyły nam przez cały dzień dzieląc się z nami radością wiary i świadectwem autentycznej służby potrzebującym.
Siostry w swoich wystąpieniach przybliżyły nam sylwetkę swego założyciela świętego brata Alberta i wyjaśniły nam na czym polega ich posługa w dzisiejszych czasach.
Odwiedziny sióstr były też okazją do refleksji nad moim podejściem do potrzebujących braci. Pytanie które postawiła nam siostra: „W czyjej twarzy najtrudniej dostrzec mi twarz Boga?” Domaga się od nas konkretnej odpowiedzi.
Pamiętajmy w naszych modlitwach o siostrach, a także prośmy o nowe powołania do życia zakonnego i kapłaństwa również z naszej wspólnoty.