1. Od dzisiaj do środy przeżywać będziemy Renowację Misji Parafialnych połączone z rekolekcjami szkolnymi. Zapraszamy wszystkich do udziału w naukach      i nabożeństwach, a rodziców prosimy aby dopilnowali w tej sprawie swoje dzieci.
  2. W piątek, 8 marca przeżyjemy Drogę Krzyżową „malowaną muzyką organową” w wykonaniu artystów z Ropczyc. Wynagrodzeniem za ich występ będą dowolne ofiary złożone po nabożeństwie.
  3. W sobotę na godz. 9.00 zapraszamy do sprzątania świątyni rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.   
  4. Od przyszłej niedzieli Parafialny Zespół Caritas rozprowadzał będzie baranki w cenie 8 zł. Nadwyżka będzie na paczki świąteczne dla biedniejszych osób w parafii.
  5. Natomiast u ministrantów za tydzień będą do nabycia kartki świąteczne własnoręcznie wykonane za dobrowolną ofiarę na cele parafialne.
  6. Caritas przypominamy o możliwości odpisu podatkowego w wysokości 1,5% na organizacje pożytku publicznego. Możemy wesprzeć również p. Jacka Krupę. Ulotki informacyjne są obok prasy.
  7. Ogłoszenia sołtysów.  
  8. Wychodząc z kościoła pamiętajmy o prasie katolickiej.