Poniedziałek:

7.00    + Władysław Gaweł – intencja od żony i dzieci

17.00  + Rafał Jajko – od kuzynki Agnieszki i Grzegorza Rom z rodziną

17.00  + Wiesław Przyborowski – od Romana i Marii Niszczot oraz Emilii Gluz

Poza parafią + Salomea Przybycień (gr. w Rzeszowie), + Sylwester Haluch (gr. we Lwowie)

                       + Emilia Gluz (w Ustrzykach Górnych)

Wtorek:

7.00    + Sylwester Haluch – od Doroty i Andrzeja Ochwat

7.00    + Czesława Przybyłowicz – od siostry Zofii z rodz.

17.00  + Józef Sokołowski – od Dariusza i Pauliny Kosiba

17.00  + Józef Sokołowski – od Ludwiki Zając

Poza parafią + Salomea Przybycień (gr. w Rzeszowie), + Sylwester Haluch (gr. we Lwowie)

                       + Emilia Gluz (w Ustrzykach Górnych)

Środa:

7.00    + Sylwia Jankowska, Bruno, Wanda Welber, Dorota, Czesław Pietrowscy, Józef,

              Julia Chływa, Józef Leokadia, Jan Ima, Roman, Piotr Andrzej, Halina Chływa

17.00  + Grzegorz Drzymała

17.00  + Irena Osetek – od Marii i Eugeniusza Połeć z rodziną

Poza parafią + Salomea Przybycień (gr. w Rzeszowie), + Sylwester Haluch (gr. we Lwowie)

                       + Emilia Gluz (w Ustrzykach Górnych)
                      
                                              

Czwartek:

7.00    + Halina Zajdel – od siostry Wiesławy

17.00  + Edward Jopek – od wnuków: Julii, Piotra, Jagody i Jana

Poza parafią + Salomea Przybycień (zak. gr. w Rzeszowie), + Sylwester Haluch (zak. gr. we Lwowie)

                       + Emilia Gluz (ostatnia w Ustrzykach Górnych) 
                      
                       

Piątek:

7.00    + Tadeusz Mrozek (24 r. śm.) – od syna z żoną

17.00  + Edwarda Pęcak – od wnuczki Magdaleny

17.00  + Kazimierz, ks. Józef Drzymała

Poza parafią   + Tadeusz Zieliński (pocz. gr. w Rzeszowie), + Zofia Wojtaczka-Karp (pocz. gr. w Rzeszowie),

                       + Franciszek Przybyłowicz (pocz. gr. w Ustrzykach G.)
                              
              

Sobota:

7.00    + Eugeniusz (7 r. śm.), + Walenty, Wiktoria Potok

7.00    + Aleksander Guterch – od wójt Gminy Sękowa Małgorzaty Małuch

17.00  + Helena i Jan Godkowicz

17.00  + Stanisława (2 r. śm.), + Stanisław (31 r. śm.) Wojtasiewicz – int. od dzieci

Poza parafią + Tadeusz Zieliński (gr. w Rzeszowie), + Zofia Wojtaczka-Karp (gr. w Rzeszowie),

                       + Franciszek Przybyłowicz (gr. w Ustrzykach G.)

Niedziela:

7.00    + Helena, Stanisław Pęcak, + Kazimierz Boczoń    

9.00    + Kazimierz Konieczny

9.00    + Kazimierz Deś (z ok. imienin)

9.00       Dziękczynna z ok. urodzin Mieczysława z prośbą o dalsze bł. Boże i op. MB –
              int. od dzieci i wnuków

10.30     Za parafian

10.30  + Salomea Przybycień – od sąsiadów

16.45  + Stanisław (4 r. śm.), + Maria Rączkowska, + Stefania, Stanisław Sandeccy

Poza parafią + Tadeusz Zieliński (gr. w Rzeszowie), + Zofia Wojtaczka-Karp (gr. w Rzeszowie),

                       + Franciszek Przybyłowicz (gr. w Ustrzykach G.)

Różaniec przed Mszą św. o 9.00 poprowadzi Róża Bogumiły Krygowskiej