22.01.2024 (poniedziałek od 14.30)

Gorlice, ul. Kochanowskiego, ul. Spacerowa, ul. Miodowa – od granicy z par. św. Jadwigi – prawa strona 

1 kapłan: od Państwa Zych do Pana Brzezińskiego

2 kapłan: od Państwa Rybczyków do Pani Alicji Kopala

23.01.2024 (wtorek od 14.30 – cd. terenu z poniedziałku)

1 kapłan: od Państwa Rutana do spotkania się kapłanów

2 kapłan: od Pani Leokadii Kiwacz do spotkania się kapłanów

24.01.2024 (środa 14.30)

Gorlice, ul. Kochanowskiego – od granicy z par. św. Jadwigi – lewa strona 

1 kapłan: od Państwa Hotloś do spotkania się kapłanów

2 kapłan: od Państwa Niedziela do spotkania się kapłanów

Uwaga!

W czwartek (25 stycznia) i w piątek (26 stycznia) odwiedzimy te rodziny, które z różnych powodów nie udało się wcześniej nawiedzić. Prosimy o zgłaszanie się celem ustalenia dogodnego terminu.

27.01.2024 (sobota od 9.00)

Sękowa

1 kapłan: domy przy kościele i plebanii /od Państwa Zawiłów/

2 kapłan: domy za i przed cmentarzem /od P. Rowińskich/