15.01.2024 (poniedziałek od 14.30)

Siary

1 kapłan: od Pana Tomasik

2 kapłan: od Państwa Syrociak

16.01.2024 (wtorek od 14.30)

Siary – Szlabant

1 kapłan: od Państwa Potok

2 kapłan: od Państwa Kryza

18.01.2024 (czwartek od 14.30)

Gorlice, ul. Węgierska i Tęczowa

1 kapłan: od początku, od Państwa Klimków

2 kapłan: od końca, od Państwa Czupik

19.01.2024 (piątek od 14.30)

Gorlice, ul. Długosza

1 kapłan: lewa strona od Państwa Liszków

2 kapłan: prawa strona od Państwa Szymczyków

20.01.2024 (sobota od godz. 9.00)

Owczary

1 kapłan: od Państwa Kiełtyków

2 kapłan: od Państwa Tenerowiczów