W Niedzielę Palmową w naszej Parafii jak co roku miał miejsce Konkurs Palm. W jury zasiedli Pani Wójt Małgorzata Małuch i Ks. wikariusz Dominik Świeboda.