„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Biorąc udział w dzisiejszej drodze krzyżowej wzbudźmy w sobie intencje , tak pozornie różne ale wiążące się ze sobą –pamiętając o niedawnych  misjach i słowach misjonarza,   módlmy się za młodych ludzi, szczególnie tych, którzy tak łatwo i szybko dają się omamić blichtrowi dzisiejszego świata  i jego ateistycznej propagandzie odwracając się od Kościoła. Módlmy się za tych którzy tak szybko i bezkrytycznie oceniają naszego największego Rodaka św Jana Pawła II. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.3. Dziś 2 kwiecień, rocznica śmierci ;nie zapomnimy nigdy o Tobie Św. Janie Pawle II i Twojej nauce . Twojej trosce o młodych ludzi , którzy uwielbiali Cię , szli za Tobą – a tylu z nich rzuca teraz oskarżenia, opowiada się   za tymi, którzy sieją  nienawiść do Boga i do Ciebie .