19 marca nasza wspólnota parafialna obchodziła uroczystości odpustowe ku czci św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00. Homilię podczas niej wygłosił ks. dr Piotr Sala, wikariusz Kościoła pw. Andrzeja Boboli w Gorlicach.

Św. Józef, patron naszej parafii był skromnym cieślą, zaręczonym z dziewicą Maryją; „człowiek sprawiedliwy”, zawsze gotowy na wypełnianie woli Boga objawiającej się w Jego Prawie i w czterech snach. Po długiej i żmudnej podróży z Nazaretu do Betlejem, zobaczył Mesjasza rodzącego się w stajni, bo gdzie indziej „nie było dla nich miejsca”. Był świadkiem oddawania Jemu czci przez pasterzy i Magów, którzy reprezentowali odpowiednio lud Izraela i ludy pogańskie.