Program Misji Parafialnych

Sękowa   05.03– 12.03. 2023

Niedziela 05.03

Rozpoczęcie Misji Świętych

6.30 – Godzinki o Niepokalanym poczęciu NMP

7.00 – Msza z nauką ogólną.  Po kazaniu dzwon pokuty

08.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – śpiewana

09.00 – Msza św. z nauką ogólną.  Po kazaniu dzwon pokuty

10.15 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – śpiewana

10.30 – Msza św. z nauką ogólną.  Po kazaniu dzwon pokuty

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

16.45. –  Msza św. z nauką ogólną.  Po kazaniu dzwon pokuty

12.00- Owczary. Msza św. z nauką ogólnąPo kazaniu dzwon pokuty

20.40 – Apel Maryjny z nauką Maryjną. 

Poniedziałek 06.03

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony

7.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana

8.00 – Msza św. z nauką ogólną po kazaniu odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i dzwon pokutny

REKOLEKCJE SZKOLNE

10.00 – nauka misyjna dla dzieci klas 0 – 4. Po nauce Msza św.

11.30 – nauka misyjna dla uczniów klas 5 – 8. Po nauce Msza św.

15.30 – Owczary. Msza św. z nauką ogólną  po kazaniu dzwon pokutny

16.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – śpiewana

17.00 – Msza św. z nauką ogólną po kazaniu odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i dzwon pokutny

20.40 Apel Maryjny z nauką Maryjną.     

Wtorek 07.03

Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty…”

7.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana

8.00 – Msza św. z nauką ogólną i dzwon pokutny. Po Mszy Świętej wystawienie Najświętszego sakramentu i zawierzenie parafii Bożemu Miłosierdziu.

REKOLEKCJE SZKOLNE

10.00 – nauka misyjna dla dzieci klas 0 – 4. Po nauce Droga Krzyżowa

11.30 – nauka dla uczniów klas 5 – 8. Po nauce Droga Krzyżowa

15.30 – Owczary. Msza św. z nauką ogólną i dzwon pokutny.

16.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – śpiewana

17.00 – Msza św. z nauką ogólną i dzwon pokutny.

20.40 Apel Maryjny z nauką Maryjną.

Środa 08.03

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię

7.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana

8.00 – Msza św. z nauką ogólną i dzwon pokutny.

REKOLEKCJE SZKOLNE

10.00 – nauka misyjna dla dzieci klas 0 – 4. Po nauce Msza św.

11.00 – nauka misyjna dla uczniów klas 5 – 8. Po nauce Msza św.

15.30 – Owczary. Msza św. z nauką ogólną i dzwon pokutny

16.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – śpiewana

17.00 –  Nabożeństwo pokutno przebłagalne, nauka misyjna, pokuta proboszcza, dzwon pokuty i  Msza św. bez kazania.

20.40 Apel Maryjny z nauką Maryjną.     

Czwartek 09.03

„Ciągle zaczynam od nowa…”

Wspomnienie tych którzy już od nas odeszli

7.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana

8.00 – Msza św. z nauką ogólną.

15.30 – Owczary. Msza św. z nauką ogólną

16.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana

17.00 –  Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy św. udajemy się  na cmentarz i Procesja modlitewna za zmarłych z wypominkami po cmentarzu  Parafialnym.  

20.40 Apel Maryjny z nauką Maryjną.     

Piątek 10.03

Dzień spowiedzi misyjnej.

”Idziesz przez wieki krwią znaczysz drogę

7.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana

8.00 – Msza św. z nauką misyjną. Po Mszy wystawienie NS i zawierzenie parafii Bożemu sercu.

15.00 – 17.00 Spowiedź misyjna w Sękowej.
15.00 – 15.30 spowiedź w Owczarach.
15.30 Nauka Ogólna w Kościele w Owczarach

16.30Droga Krzyżowa.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną.

20.40 – Apel Maryjny z nauką Maryjną.  

Sobota 11.03.

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę

7.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana

8.00 – Msza św. dla osób chorych i     starszych. Po nauce misyjnej udzielanie sakramentu chorych a po Mszy św. adoracja NS i błogosławieństwo Lurdzkie.

10.00 – wyjazd O. misjonarza do obłożnie chorych parafian.

15.30 – Owczary. Msza św. z nauką ogólną.

16.45 – Koronka do Bożego Miłosierdzia śpiewana i litania do NSPJ

17.00 –  Nabożeństwo jednania rodzin, nauka misyjna, odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Błogosławieństwo NS każdej rodziny Indywidualnie. Po nabożeństwie Msza św. bez kazania. 

20.40 – Apel Maryjny z nauką maryjną.

Niedziela 12.03

„W krzyżu cierpienie. W krzyżu zbawienie

6.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP.

7.00 – Msza z nauką Ogólną. Po Mszy poświęcenie pamiątek i błogosławieństwo Krzyżem misyjnym.  

9.00 – za z nauką Ogólną. Po Mszy poświęcenie pamiątek i błogosławieństwo Krzyżem misyjnym. 

10.30 – Procesja pod Krzyż Misyjny, ślubowanie krzyżowi poświęcenie krzyża misyjnego. Nałożenie odpustu zupełnego na krzyże misyjne na godzinę śmierci. Msza św. z nauką ogólną. Błogosławieństwo Krzyżem Misyjnym

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

16.45Msza z nauką Ogólną. Po Mszy poświęcenie pamiątek i błogosławieństwo Krzyżem misyjnym.

12.00 – Owczary. Msza z nauką Ogólną. Po Mszy poświęcenie pamiątek    i błogosławieństwo Krzyżem misyjnym.

Ofiary składane na tace od czwartku do niedzieli są przeznaczone na działalność charytatywno – misyjną zakonu Ojców bernardynów.

Modlitwa o dobre przeżycie misji parafialnych

Dobry i Miłosierny Boże. Prosimy Cię, o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie misji świętych  w naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy, „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem      nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.

Użycz misjonarzowi światła i łaski, aby nam wskazał jaka jest Boża wola    i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa.

Duchu Święty Boże, Pomagaj misjonarzowi i całej parafii, aby przez misje święte, zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem.

Matko Kościoła, bądź Matką naszej parafii i razem ze świętymi Patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Syna Twojego który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

„Pod Twoją obronę…”.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Matko Boża Częstochowska – módl się za nami

Stolico mądrości – módl się za nami

Św. Józefie – módl się za nami

Święci patronowie nasi – módlcie się za nami