1. Dziękuje za rozebranie dekoracji świątecznej, choinek i demontaż szopki panu kościelnemu, panom: Mieczysławowi Osetkowi, Tadeuszowi Honkowiczowi, Wiesławowi Tenerowiczowi i Lucjanowi Pawlusiowi oraz młodzieży z KSM-u i LSO. Do obecnej dekoracji otrzymaliśmy trochę nowych kwiatów z kwiaciarni państwa Rybczyków z ul. Kochanowskiego, za co serdecznie dziękujemy.
  2. Bóg zapłać za dzisiejszą składkę na WSD i cele diecezjalne oraz za kolejne ofiary na organy i remont ogrodzenia.
  3. Bardzo dziękujemy za dobrowolne ofiary złożone z okazji kolędy, które są wyrazem wdzięczności za całoroczną opiekę duszpasterską kapłanów nad swoimi wiernymi. Zgodnie z Dekretem Biskupa Rzeszowskiego 10% tych ofiar przekazaliśmy na Kurię Diecezjalną, a 20% wykorzystamy na duszpasterstwo parafialne. Pierwszą taką inicjatywą odnośnie parafii będzie pielgrzymka dla dziecięcych i młodzieżowych grup parafialnych, którą planujemy 3 czerwca w okolicę Krosna. Szczegóły podamy     w późniejszym terminie.
  4. Dzisiaj po każdej Mszy św. Akcja Katolicka organizuje zbiórkę pieniężną na wsparcie dla uchodźców ze Wschodniej Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w parafii pod Lwowem. Prosimy o hojne datki.      
  5. W sobotę, 11 lutego, z okazji Objawień Matki Bożej w Lourdes, będziemy przeżywać 31. Światowy Dzień Chorego. Dodatkowa Msza św. dla chorych i ich opiekunów połączona z udzielaniem Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem będzie o godz. 15.30. Prosimy domowników i sąsiadów    o pomoc chorym w dotarciu do świątyni. Wcześniej możliwość spowiedzi.
  6. Dokładnie za miesiąc, od 5 do 12 marca przeżywać będziemy misje parafialne, które są organizowane co ok. 10 lat. Poprowadzi je o. Zenon z Klasztoru Ojców Bernardynów w Dukli. Dokładny plan przekażemy w późniejszym terminie.
  7. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej.