1. Dzisiaj w naszej parafii przeżywamy Odpust ku czci św. Anny. Uroczysta Suma o godz. 11.00. Składka dzisiejsza przeznaczona zostanie na prace inwestycyjne   w parafii.
  2. Bardzo dziękuję O. Sylwestrowa za kazania odpustowe i wspólną modlitwę. O. Sylwester posługuje w Bazylice bernardyńskiej w Rzeszowie. (Dziękuję również pozostałym kapłanom tak rodakom jak i pracującym w naszym dekanacie na czele         z ks. Dziekanem za posługę w konfesjonale i wspólna modlitwę przy ołtarzu).
  3. Z racji rozpoczynającego się 23 Tygodnia św. Krzysztofa, dzisiaj  po każdej Mszy św. będzie poświęceniem pojazdów mechanicznych. Każdy kierowca otrzyma pamiątkowa modlitwę z zapachem do samochodu, a ofiary złożone za bezpieczną jazdę przeznaczone zostaną na zakup środków transportu dla misjonarzy.
  4. Wychodząc z kościoła zabierzmy prasę katolicką.