Na mocy decyzji księdza biskupa Jana Wątroby z dnia 18.08.2017 r. Z dniem 26.08.2017 r. Został mianowany nowy proboszcz dla naszej wspólnoty. Został nim ks. mgr lic. Jacek Piróg. Wymogiem kanonicznym przy objęciu urzędu proboszcza jest jego instalacja w powierzonej mu parafii. Ten akt prawny miał miejsce w naszej wspólnocie w Niedziele 03.09.2017 r. Przewodniczył mu ks. dziekan Stanisław Ruszel, który wprowadził nowego proboszcza wręczając mu symboliczne klucze do parafii i powierzając pieczę nad całą wspólnotą. Nowego proboszcza przywitali również delegaci parafii i władz samorządowych. Księdzu proboszczowi życzymy wielu łask Bożych i sukcesów na długie lata posługi w naszej wspólnocie.