Są takie dni w roku, że trzeba głośno zapytać samego siebie, jaki obraz Ojczyzny przekażemy naszym dzieciom i wnukom, następnemu pokoleniu. Czy wizję liberalnego pseudo raju, czy wizje prawdziwej Polski? Czy w tym obrazie będzie miejsce dla Boga i Jego Najświętszej Matki?

Dziś w Polsce obchodzimy podwójne święto, Kościelne i narodowe. Uroczystość NMP Królowej Polski i Konstytucji 3 Maja. Nasza wspólnota parafialna również włączyła się w godne przeżycie tej uroczystości.
Dziś o godzinie 10.30 została odprawiona uroczysta Suma, w której uczestniczyli przedstawiciele naszych władz lokalnych, szkół i wielu instytucji funkcjonujących na terenie naszej parafii i gminy. Był to czas wspólnej modlitwy za naszą Ojczyznę i refleksji nad moim patriotyzmem.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej ojczyźnie

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyżnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przyniosła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyżnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.Amen