Program wizyty kolędowej – zakończenie

22.01.2024 (poniedziałek od 14.30) Gorlice, ul. Kochanowskiego, ul. Spacerowa, ul. Miodowa – od granicy z par. św. Jadwigi – prawa strona  1 kapłan: od Państwa Zych do Pana Brzezińskiego 2 kapłan: od Państwa Rybczyków do Pani Alicji Kopala 23.01.2024 (wtorek od...

Program Wizyty Kolędowej 2023/24 – cd.

15.01.2024 (poniedziałek od 14.30) Siary 1 kapłan: od Pana Tomasik 2 kapłan: od Państwa Syrociak 16.01.2024 (wtorek od 14.30) Siary – Szlabant 1 kapłan: od Państwa Potok 2 kapłan: od Państwa Kryza 18.01.2024 (czwartek od 14.30) Gorlice, ul. Węgierska i Tęczowa 1...

Program Wizyty Kolędowej 2023/24 – cd.

8.01.2024 (poniedziałek od 14.30) Sękowa, od Ropicy Górnej po lewej stronie 1 kapłan: od Państwa Książków do Państwa Karwatów 2 kapłan: od Państwa Apola do Państwa Siwek 9.01.2024 (wtorek od 14.30) Sękowa, od Ropicy Górnej po lewej stronie – cd 1 kapłan: od Państwa...