Poniedziałek:

7.00   + Wilhelm Murdzyk – od Klaudii Duć z rodziną

17.30 + Stefan Gluz (w tydzień po śmierci) – od żony

18.00 + Stanisław Guterch (32 r. śm.) i jego rodzice

18.00 + Janusz Przybyłowicz – od rodziny Sowa

Poza parafią + Mieczysław Zając (Rzeszów)

Wtorek:

7.00    + Wilhelm Murdzyk – od Teresy i Tadeusza Wal

7.00     O zdrowie dla Franciszki

18.00  + Bronisław Apola (4 r. śm.)

18.00  + Stefania Janik – od Emilii, Renaty, Adama i Krzysztofa

Poza parafią + Mieczysław Zając (Rzeszów)

Środa: 

7.00    + Helena, Stanisław, Eugeniusz Sekuła

7.00    + Stanisława Wijacka (w 7 dniu od śm.) – od syna Artura z rodziną

17.30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosław. i opiekę M.B. z ok. 20-tej rocz. ślubu

           Sylwii i Aleksandra Żelaznych – z int. rodziców

18.00  + Agnieszka Barzyk – Lewandowska – od sąsiadów z osiedla ul. Długosza

18.00  + Fryderyk (6 r. śm.), Joanna Markowicz

Poza parafią + Mieczysław Zając (Rzeszów)

Czwartek:

7.00    + Wiesław Szloch (rocznica śm.) i zmarli Rodzice, oraz Edward Godkowicz

18.00  Dziękczynna w 15 r. ślubu Renaty i Radosława z prośbą o Boże błog. i opiekę M.B.

18.00  Dziękczynna z ok. 70-tych urodzin Anny z prośbą o dalsze błog. Boże i łaski

Piątek:

7.00    + Aniela Harwat (10 r. śm.)

18.00  + Krystyna Kostysiak – od koleżanek z pracy

18.00  + Grzegorz Dudek – od cioci Haliny z mężem

Sobota:

7.00    + Eleonora (5 r. śm.), Eugeniusz Belczyk

7.00    + Maria Sokołowska – z int. syna Krzysztofa z rodziną

18.00  + Władysław Rachel – od cioci Elżbiety z Kobylanki

18.00  + Mariusz, Edward Guterch

Poza parafią + Małgorzata Wal (rozpoczęcie gr. Ukraina)

Poza parafią + Halina Godkowicz (rozpoczęcie gr. Rzeszów)

Poza parafią + Cyryl Pierz (rozpoczęcie gr. Krzywa)

Niedziela:   

7.00   + Jan Rusek

9.00   + Zygmunt, Tadeusz Rowiński, Wiktoria, Władysław Apola

10.30  Za parafian

10.30  Dziękczynna z okazji 50 rocznicy ślubu Teresy i Władysława z prośbą o dalsze

           błogosławieństwo Boże i łaski – od dzieci z rodzinami

16.00(Stary Kościół) + Bronisława, Stanisław Niedziela, Olga, Michał, Andrzej Kamińscy

Poza parafią + Małgorzata Wal (gr. Ukraina), + Halina Godkowicz (gr. Rzeszów) + Cyryl Pierz (gr. Krzywa)

Różaniec przed Mszą św. o godz. 9.00 poprowadzi Róża Bogumiły Krygowskiej.