1. Wczoraj, w gorlickiej Bazylice, 19-tu naszych kandydatów do bierzmowania  z poprzedniego roku przyjęło z rąk J. Ex. Księdza Biskupa Jana Wątroby sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Młodych naszych parafian otoczmy modlitwą aby swoim życiem nie zawiedli Chrystusa. Rodzicom tej młodzieży dziękujemy za ofiarę 800 zł.  na koszty organizacyjne uroczystości oraz dar ołtarza (będzie nim nowy Paschał). 
  2. W czwartek, 11 lutego, z okazji Objawień Matki Bożej w Lourdes, będziemy przeżywać 29. Światowy Dzień Chorego. Dodatkowa Msza św. dla chorych i ich opiekunów połączona z udzielaniem Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem będzie o godz. 15.30. Prosimy domowników i sąsiadów    o pomoc chorym w dotarciu do świątyni.
  3. Pani Sołtys i Rada Sołecka Sękowej dziękują za hojność parafian podczas zbiórki na rodzinę z Szymbarku poszkodowaną ostatnio w pożarze. Zebrano na ten cel   i przekazano poszkodowanym 4 806 zł. (w tym 10 funtów). Za życzliwość i okazaną pomoc dziękuje poszkodowana rodzina z Szymbarku. Podsumowanie akcji oraz podziękowania znajdują się w gablocie ogłoszeń.
  4. Siostry Felicjanki zapraszają młodzież żeńską na dni skupieni, weekendy        z Biblią w ręku oraz rekolekcje. Kontakt z siostrami znajduje się na plakacie.   
  5. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej.